**[Kyzylorda-news.kz.](https://kyzylorda-news.kz/)** [](https://kyzylorda-news.kz/)**Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» Заңына сәйкес электр желілері «Қызылорда ЭТТК» АҚ өңірлік электр желілік компаниясының балансына берілетін болады.** «Шиелі-Энергосервис» ЖШС энергия беруші ұйымның электржелілік объектілері «Қызылорда ЭТТК» АҚ өңірлік электржелілік компаниясымен жедел қызмет көрсетумен облыстық коммуналдық мүлік балансына қабылданды. Тұтынушылар үшін электр энергиясының құнын төмендету бойынша ірілендірудің негізгі мақсаттарының біріне қол жеткізілді. Нәтижесінде «Шиелі-Энергосервис» ЖШС энергия беруші ұйымының есеп айырысудан үстемақы алынып тасталады.